Filadelfia Gemeente Apeldoorn

De speerpunten

Het doel van onze kerk is om een christelijke gemeenschap te vormen van mensen die de Here Jezus met hun hele hart willen volgen. Tegelijkertijd willen wij leven vanuit een diepe afhankelijk van Gods Heilige Geest omdat wij weten dat alleen God zelf Zijn woord aan ons kan openbaren. Wij willen dus leven vanuit de balans tussen Gods Woord en Gods Geest.

De basis waarop wij een christengemeente vormen vinden wij in Handelingen 2:42.

29-01-2023