De Hoop ggz

De Hoop ggz

Wat doet deze organisatie?

Samen met Eleos heeft De Hoop ggz het Kennisinstituut christelijke ggz (KICG) opgericht. Daarmee doen we onderzoek op het snijvlak van geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het christelijk geloof. Geloof heeft namelijk invloed op het psychisch functioneren, en omgekeerd. Binnen het kennisinstituut doen we hier onderzoek naar, en de resultaten daarvan willen we ook toespitsen richting de behandeling. We willen recht doen aan de geloofsbeleving van onze cliënten en dit op een professionele en verantwoorde wijze integreren in de hulpverlening. Hiervoor is (wetenschappelijk) onderbouwd inzicht nodig over de interactie tussen christelijke geloof en psychische gezondheid.

 

 

 

29-01-2023