Project de Ark

Als gemeente steunen we een initiatief in Zuid-Afrika, waarbij een opvang wordt geboden aan mensen die hun werk en inkomen hebben verloren. Door hen op deze manier op te vangen, krijgen zij een tijdelijk onderdak vanwaar ze weer op zoek kunnen gaan naar een bestaan, waarbij ze op eigen benen kunnen staan.
01-03-2020