Gebedshuis Apeldoorn

Gebedshuis Apeldoorn

In december hebben we een donatie gedaan aan het Gebedshuis in Apeldoorn. Interkerkelijk komen hier broeders en zusters bijeen om te bidden voor Apeldoorn en omstreken, zodat de Here een opwekking en herleving kan brengen en nog veel zielen de weg naar de Here Jezus Christus kunnen vind als hun Verlosser en Zaligmaker.

http://gebedshuisapeldoorn.nl/

Mag de Here dit initiatief zegenen!

 

22-12-2020