Gemeentenieuws

Spade Regen Gemeentenieuws

Gemeentenieuws

Vrijwel iedere maand verschijnt er een nieuw nummer van het Spade Regen Gemeentenieuws.  Hierin worden veel getuigenissen, maar ook aankondigingen, bekendmakingen, foto's van activiteiten, puzzels of woordzoekers etc. opgenomen. Het gemeentenieuws wordt in twee edities uitgegeven. De ene versie bevat ook persoonlijke gegevens en ander interne rubrieken slechts voor de leden. Er is ook een editie voor als u geen lid van onze gemeente bent, maar wel op de hoogte wilt blijven van onze gemeente.

Reacties en content kunnen verstuurd worden aan s.r.gemeentenieuws@gmail.com 

Aanmelden