Over ons

Spade Regen Gemeente in Nederland. Wie zijn wij?

De Nederlandse gemeente is een kleine groep die in oprechtheid de Here wil dienen in eenvoud en met blijdschap. We streven niet naar grote dingen, maar willen dat de gemeente zich in onze samenkomsten thuis, welkom en veilig voelt. Na moeilijke jaren beseffen we hoe belangrijk het is om in de eerste plaats de Here lief te hebben en je naaste als jezelf. Zoek eerst het koninkrijk van God en Hij zal alle andere zaken dan ook voor ons uitwerken en ons helpen.

Iedere maand komen we zo'n 2 keer bijeen in Apeldoorn. Over het algemeen is dat het tweede weekend en het laatste weekend van de maand. Ieder jaar maken we een overzicht waarop u  de geplande samenkomsten en het adres waar we bijeen komen kunt vinden. 


Onze betrokkenheid in de gemeenschap is beperkt, doordat we een klein groepje zijn, die ook nog eens verspreid over Nederland woonachtig is.
Wel nemen we deel aan het 'Evangelisatie Overleg Apeldoorn' om het evangelie te verspreiden in Apeldoorn en steunen we ook andere initiatieven om onze behoeftige medemensen te helpen. Verder is iedereen op zijn/haar eigen plaats in de maatschappij een schijnend licht voor de Here.

Filipenzen 4:4-7
Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg het nóg een keer: wees blij!  Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie.  Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus.